ПРАВИЛНИК за ПРОВЕЖДАНЕ на ТЕСТОВИ ИЗПИТАНИЯ

1.

Начало на теста.

    Тестът се смята за започнал, когато кучетата се доближават едно до друго на ринга и показват следното поведение:


     - кучетата стават активни, бързо се доближават и с желание, мълчаливо влизат в бой.

      - едно или двете от кучетата до определен момент се опъват, но когато се доближат мълчаливо започват боя.

       - разрешава се младите кучета да бъдат подтикнати едно към друго.

       - понякога боят, започващ с лай може да бъде продължен само с решение на съдията.


    Тестът се смята за невалиден в случаите, когато:

        а. - едното или двете кучета лаят едно към друго и не влизат в бой.

        б. - едното или двете кучета показват зъби и подвиват опашки.

        в. - кучетата не започват боя и бягат от ринга.

2.

Протичане на боя

    Най-често боя протича при мълчалива схватка от двата противника.

    Разрешава се ръмжене, рев  и зъл хъркащ лай, само когато кучето е в неудобна и болезнина поза дълго време и не може да се освободи от зъбите на противника си./Решаващата дума в тази ситуация остава за съдията/. Изражението на кучето в боя също не трябва да показва нищо.

    За изключение се смятат следните ситуации:

    а. - в началото кучетата се бият едно с друго с отворени и озъбени уста.

    б. - атакуващият стои над противника, отваря уста за да пробие защитата и да го захапе за врата или главата. Отбраняващото куче се намира под противника и също се защитава с отворена уста.

В двете ситуации се създава впечатление на озъбване. Решение за продължаване на боя взима съдията.

     в. - при закачване на устната на зъб, задължително и внимателно трябва да се освободи устната, без това да пречи на протичането на боя.

3.

Равен резултат. Назначаване на втори рунд.

    Боят се счита за завършен с равен резултат и се назначава втори рунд в следните случаи:

     1/ - След активен и равен дълъг бой кучетата са изморени и бавно продължават боя/Съдията е длъжен внимателно да следи за състоянието на кучетата и наврвме да назначи втори рунд/

      2/ - След активен дълъг бой, кучетата сами спират и нищо не показват, стоят едно срещу друго - брои се до десет/10/ и след това кучетата се разделят.

      3/ - След активен дълъг бой двете кучета спират боя и изморени тръгват в различни посоки. Или едното се отдаличава, а другото не го преследва.

4.

Загуба

    Загуба се зачита в следните ситуации:

     1/ - По време на боя кучето спира схватката и избягва от пределите на ринга.

     2/ - По време на боя кучето извършва следните действия:

       - показва зъби

       - прави резки движения

       - подвива опашка, започва да лае

       - започва да квичи, скимти, вие

 При проява на преброените горе действия съдията е длъжен да спре боя веднага, защото следващото действие на кучето не се зачита.

      3/ - Кучето явно отстъпва физически на противника и не може да води активен бой дълго време.

      4/ - Кучето получава силно физически увреждания, опасно за живота му и изтичане на кръв/загуба се счита даже ако кучето може да продължи боя/.

      5/ - Собственика на кучето признзва поражението преди неговата явна загуба.

      6/ - При лошо поведение на собственика на кучето.