Туркмения - Стандарт 1931г.

Порода: ТУРКМЕНСКИ ВЪЛКОДАВ (ТУРКМЕН ИТИ още наричан - алабай, средноазиатска овчарка)

Кратка история: Туркменски вълкодав - древна порода овчарски кучета, плод на народна селекция най-вече за охрана на стадата от хищници, достигнала до нас в своя първичен вид с несъществени изменения, произхождаща от догообразните кучета на Тибет, видоизменени под влияние на социалните условия и климат на Туркмения. Външният облик и характера на породата са се обособили с годините от постоянната борба с хищници и начина на живот на местните жители. Именно тези фактори отличават туркменските кучета като силни, издържливи, самостоятелно мислещи, уверени в себе си, безстрашни, независими, със силно развит ВРОДЕН инстинкт за охрана на собствената територия. В продължение на векове тази порода се е намирала в условия на жесток естествен подбор. Оцелявали са единствено най-добре приспособяващите се. От поколение на поколение живота отбирал най-силните и най-смелите, тези които са оцеляли след противопоставяне на хищниците-нападатели. При изкуственият подбор овчарите са се придържали към работните качества, тясно свързани с определен екстериор и анатомия. Отбирали са обичайно големи мъжкари с атлетично телосложение, победители в традиционните съревнования за техничност при двубой. Природата е надарила вълкодава с огромна сила, непробиваема кожа, мощни челюсти, добре развита дихателна система, а наложилите се постоянни схватки с хищниците са развили бойната му техника до съвършенство. Тези кучета са независими помощници на овчарите при охрана на стадата им, широко се използват за охрана на имущество, собственост в най-различни климатични условия. Синоними: Чопан ити, Алабай, Вълкодав, Азиат и др.

 

Общо впечатление: Туркменският вълкодав е по-висок от средният ръст кучета пазачи на стада. Нисък праг при височина на мъжките - 68 см., при женските . 60 см. Силна, хармонично и пропорционално развита във всички отношения порода, с компактно тяло. Костите са масивни, с добре развита мускулатура. Кожата е дебела, еластична . На шията образува характерен за породата подвес. С добре развито обуняние, зрение и слух.

Тип конституция: Груба.

Полов диморфизъм: Ярко изразен. Мъжките са по-масивни от женските.

Окрас: Разнообразен. Плътен косъм с добре развит подкосъм. /Не е характерна тъмната маска на муцуната с отсъствие на светла линия - каквато е при кангалите./

Движения: Типичен котешки алюр.


Тип нервна система: Стабилна. Характерна реакция на поведението - активно отбранителна. Качества, характерни за породата - смелост, недоверчивост, издържливост, развит инстинкт за охрана, агресивни към хищници и себеподобни. Характерна особеност - висок праг на болка.
Глава: Масивна, широка в черепната част, пропорционална на общото телосложение, съответстваща на пола, с развити скули, плоско чело, прехода към муцуната - едва забележим. При поглед отгоре има формата на трапец. Надочните дъги - изразени, понякога създаващи впечатление за нетолкова плавен преход от челото към муцуната.
Муцуна: Къса /приблизително 1/3та от дължината на главата/, широка в областта на очите и почти непроменяща формата си по посока на носната гъба. При поглед отпред има по-скоро правоъгълна форма, а в профил - клиновидна, линията която образува е успуредна на линията на челото. Завършва с широка, добре развита носна гъба, черна /при кучета със светъл окрас се допуска изсветляване на пигментацията на носната гъба/. Бърните са дебели, плътно прилепнали една към друга.
Ъгли: Може да са изразени.
Зъбна формула: Зъбите са големи, широки в основата, плътно прилягащи един към друг в пълен комплект. Резците са разположени в една линия. Захапка - ножицообразна. Допуска се плътно обърната и клещовидна.
Уши: Неголеми, триъгълни на форма, плътно прилепнали, ниско поставени. Ушната мида неголяма. Купират се.
Очи: Неголеми, кръгловати, широко разположени, поставени в една линия, с умерено грубоват израз. С различни отенъци според оцветяването на космената покривка, или тъмни. Вежди - дебели. Поглед - уверен, суров, прям и тежък.
Шия: Къса, замускулена, в разрез погледната - почти кръгла, обикновено ниско носена, с характерен подвес.
Корпус: Мощен. С дължина приблизително равна на височината при холката. Гръд - широка, дълбока, ребрата с кръгла форма, разширяващи се към лплешките. Горната линия на гърба по-високо разположена от тази на поясницата. Гръдната кост е дълга, намираща се на височината на лактите или по-ниско. Холката - добре развита, особено при мъжките. Гърбът е здрав, широк с открояващ се гръбнак. Поясницата е къса, широка, добре запълнена, изпъкнала. Плаващите ребра са дълги, създават впечатление за изпъкнал корем. Крупата е широка, замускулена, права. Стомахът е умерено прилепнал към поясницата.
Опашка: Високо поставена, широка в основата, дълга, в отпуснато състояние има сърповидна форма или е завъртяна на кравай. Купира се първите дни след раждането.
Предни крака: Прави, паралелно поставени. Дължината на предните крака до лактите представлява половината или малко повече от половината на височината при холката. Плешките са широки, издължени, отвесно поставени, произлизайки от основата си, практически са вертикални на земята. Ъгълът на раменнолопатъчната става е почти изправен. Предраменната част е мускулеста. Китките са здрави, почти отвесно поставени.
Задни крайници: Съразмерни на предните. Широко и паралелно поставени. Бедра широки, замускулени. Ъгълът при скакателните стави е силно изразен. Коленният ъгъл се намира на едно ниво с лактите. Костта на петите е добре развита. Стъпалата са масивни, отвесно поставени.
Лапи: Закръглени, с къси, събрани пръсти, извити куполообразно.
Движения: Най-характерни са насечените котешки движения, пружиниращи, със силни тласъци на задните крака и със свободен мах на предните, при ускорение преминават в галоп. В тръс - линията на гърба е равна и не променя разположението си спрямо земята.
Цвят: Разнообразен: бял, черен, сиво-пепеляв /бледо жълт с розов отенък/, червен, червеникавокафяв , тигров, пъстър /шарен/ , при всеки тип окрас е задължително всички останали породни признаци да са добре изразени.
Космена покривка: Козината е груба, права, с добре развит подкосъм. На главата и предните крайници с къс косъм, плътно прилепнал. а) дългокосмести области с около 7-8см косъм, най-вече в областта на ушите, шията, задната горна част на крайниците и по опашката; б) късокосмести области с около 3-5 см., гладко прилепнали;
Недостатъци: Височина при холката за мъжките не ниски от 70см., за женските - 62см. Изразена влажност, излишна отпуснатост, плахост, нерешителност, излишна възбудимост. Светли очи на фона на окраса. Косо поставени очи, наличие на трети клепач. Зъби изтъркани, несъответстващи на възрастта. Резците разположени не в една линия. Незначителен жълт налеп по зъбите. Удължена с недостатъчна замускуленост шия. Гръд - плосковата, малка. Излишно прилепнал стомах. Нископоставена, недостатъчно изпъкнала над линията на гърба холка. Опростена глава. Недостатъчно добре развит по отношение на тялото череп, рязък преход от главата към муцуната, удължена муцуна, неразвити скули, високопоставени некупирани уши. Забелязваща се при визуален преглед на тила изпъкналост. Мек гръб, удължена право поставена поясница. Незначително скосена крупа, некупирана опашка. По-къси лапи, размет, меки китки. Незначителни отклонения в паралелността на постава на крайниците, неголяма сближеност на скакателните стави, разтворени, удължени, плоски лапи, силно разтворени пръсти. Чапрачест или с подпали окрас.
Пороци: Леко сложение, бедни кости. Височина при холката за мъжките по-ниски от 68см., за женските от 60см. Страхливост. Чупливи, редки зъби. Плоска, тясна ,малка , недоразвита гръд. Много скъсена шия без подвес, мека, вълнообразна или къдрава козина. Тясна, лека глава. Заострена муцуна с "чипа" носна гъба. Рязка изпъкналост на тила. Високопоставена шия. Дълга, тясна, провиснала поясница. Силно изразена високозадост. Остри плешки, деформация на костите на крайниците. Наклонени китки. Рязко изразени отклонения от паралелността в постава на клайниците. Тънка кожа. Неразвита подкожна тъкан. Дисквилифициращи пороци: Крипторхизъм. Мъжки с женски тип. За мъжки - тясна, лека глава, остра муцуна. Отсъствие на повече от два зъба /освен ако не се докаже, че отсъстват поради причинена травма/.

smileofwolf 说:
СТАНДАРТ ТУРКМЕНСКОГО (СРЕДНЕАЗИАТСКОГО) ВОЛКОДАВА. Туркменский стандарт 1992 г.
Туркменский (среднеазиатский) волкодав - древняя порода чабанских собак, полученная народной селекцией преимущественно для охраны стад от хищников, дошедшая до нас в своем первозданном виде с очень небольшими изменениями; происходит от догообразных собак Тибета, видоизмененных под влиянием социальных условий жизни народов и климата. Природные районы формирования породы охватывают часть азиатской территории: Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Республика Киргизия, (преимущественно южная часть), Иран, Афганистан. По разному порода называется местным населением: чабанская собака (чопан ит), волкодав, - т.е. по своему применению. Безграничные, почти безводные пески, занимающие практически всю территорию между Каспийским морем и рекой Амударьей, скудная пища, зной, постоянная борьба с хищниками, образ жизни людей сформировали внешний облик и характер собаки, сделали ее сильной, выносливой, неприхотливой в содержании, экономно расходующей свои силы, бесстрашной, с сильно развитым инстинктом охраны своей территории, уверенной в себе и независимой. www.alabaichina.net"
На протяжении веков собаки этой породы находились в условиях естественного отбора, выживали только наиболее приспособленные особи. Из поколения в поколение жизнь отбирала сильнейших кобелей, которые могли совладать с матерыми хищниками, а в период случек победить противника.
*C(x8o4H!j7S咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiПри искусственном отборе чабаны придерживались того же направления, оставляя для разведения наиболее сильных и смелых собак. Подбор производителей в породе происходил по рабочим качествам, но он был связан с экстерьером, так как побеждать могли преимущественно особи, имеющие наиболее подходящее для такой борьбы анатомическое строение. Отбирались обычно крупные кобели, атлетически сложенные, известные как истребители хищников, смелые сторожа или победители в собачьих боях, проводимых народом на празднествах.
Природа наделила волкодавов огромной силой, "непробиваемой" шкурой, мощными челюстями, хорошей дыхательной системой, а постоянные схватки с хищниками отточили его боевое искусство до совершенства. Да иначе и быть не могло, так как любая ошибка или слабость заканчивались смертью собаки от зубов хищника.
СТАНДАРТ ТУРКМЕНСКОГО (СРЕДНЕАЗИАТСКОГО) ВОЛКОДАВА
"j6I&t-R.R*n C养狗人上养狗网|咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiТуркменский (среднеазиатский) волкодав - незаменимый помощник чабана в охране стад, широко используется для охраны имущества населения, объектов в разных климатических условиях.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Туркменский (среднеазиатский) волкодав выше среднего роста, нижний предел высоты в холке для кобелей 68 см, для сук - 60 см. сильная, гармонично и пропорционально сложенная во всех статях собака, с компактным туловищем.
+_!h5j-g7`)L%U养狗人上养狗网|咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiТип конституции грубый. Костяк массивный, с хорошо развитой мускулатурой. Кожа толстая, с развитой подкожной жировой клетчаткой, эластичная, подвижная относительно мускулатуры, на шее образует характерный для них подвес. Обладает хорошим зрением и слухом.
9s$Z:H#s+^/o咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiПоловой диморфизм ярко выражен: кобели крупнее, имеют более мужественный облик, массивнее сук.
"|,q!t0[,@;Q7Qwww.alabaichina.netОкрас разнообразный. Шерстный покров плотный, хорошо развит подшерсток.
7n+L-r*r:q3P U"i.I阿拉拜中国俱乐部В движении типичный аллюр - укороченная рысь.
Тип нервной системы - сильный, уравновешенно-подвижный. Характерная реакция поведения - активно-оборонительная.
-g6r'x6U7E2z;e咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiПороде свойственна смелость, недоверчивость, развитый инстинкт охраны, агрессивность к хищникам и себе подобным. Обладает высокой работоспособностью, выносливостью, способностью к длительным переходам, высокими бойцовыми качествами и бесстрашием.
Выработанные в течение веков при охране овец, эти качества позволяют широко использовать туркменского (среднеазиатского) волкодава для караульной службы.(A*{5y6H3f*t(g*Y9G
Характерная особенность - терпеливость к боли.
!x+D,G7V,s6\Алабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛1. ГОЛОВА
Массивная, широкая в черепной части, пропорциональная общему телосложению, соответствующая полу, с развитыми скуловыми дугами. Лоб плоский, переход ото лба к морде едва заметен.
Голова при взгляде сверху имеет форму трапеции. Надбровные дуги могут быть выражены, из-за чего иногда создается впечатление более резкого перехода ото лба к морде.Алабай / Alabai Club
Морда короткая (приблизительно 1,3 длины головы), широкая в межглазной части и почти не суживается по направлению к мочке носа. При осмотре спереди и сверху кажется прямоугольной, а в профиль имеет форму тупого клина с толстой верхней губой, заходящей за нижнюю.
Углы губ могут быть выражены. Линия морды параллельна линии лба. Мочка носа крупная, черная. У собак светлых окрасов допускается коричневая мочки носа, обводка глаз и губ.
2. ЗУБНАЯ СИСТЕМА
1[3U6m b+@+S阿拉拜中国俱乐部Зубы крупные, белые, широкие в основании, плотно прилегающие друг к другу в полном комплекте. Резцы расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный. Допускается прямой прикус и перекус.
3. УШИ
Небольшие, треугольной формы, висячие на хряще, низкопосаженные. Основание раковины небольшое. Купируются. Алабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛9x4@9_-X(t4s
4. ГЛАЗА
Небольшие, кругловатые, прямопосаженные, умеренно глубокосидящие. Различных оттенков соответственно тону шерсти или темнее. Веки толстые. Выражение глаз уверенное, суровое, взгляд угрюмый и тяжелый.
5. ШЕЯ
Короткая, мускулистая, почти круглая в сечении, поставлена низко, с характерным подвесом. 阿拉拜中国俱乐部.b3?6i7T a2k8Y3i9q+\
6. КОРПУС ([-Z+L:Z-q
Мощный. Длина корпуса может быть больше высоты в холке. Грудь широкая, глубокая, ребра округлой формы, расширяются за лопатками. Грудной отдел позвоночника преобладает над поясничным. Грудная кость длинная, расположена на уровне локтей или ниже. Холка хорошо выражена, особенно у кобелей. Спина крепкая, широкая, с переслежиной. Поясница короткая, широкая, хорошо заполненная, выпуклая. Ложное ребро длинное, из-за чего создается впечатление прибрюшистости. Круп широкий, мускулистый, прямопоставленный. Живот умеренно подтянут.
7. ХВОСТ
#}7q0R7q NАлабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛Высокопосаженный, толстый в основании, длинный, опущенный вниз, серповидной формы или свернутый в нижней трети кольцом. Купируется в первые дни после рождения.
8. ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
)P*l3M#H5kПрямые, параллельно поставленные. Длина передней ноги до локтя составляет половину или чуть больше половины высоты в холке. Лопатки широкие, длинные, отвесно поставленные, идут от плечелопаточного сочленения практически вертикально к земле. Угол плечелопаточного сочленения несколько спрямленный. Предплечья крепкие, мускулистые, при осмотре спереди толстые, слегка суживаются по направлению к пясти. Пясти крепкие, почти отвесно поставленные.
3s(A2],U*vwww.alabaichina.net9. ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Соразмерны с передними. Широко и параллельно поставленные. Бедра широкие, мускулистые. Угол коленного сустава выражен незначительно и находится на одном уровне с локтевым. Скакательные суставы сильные, грубые, широкие, с едва заметными тупыми углами, пяточная кость хорошо развитая.阿拉拜中国俱乐部(t)W/{-?7k(W3|#Z)K
Плюсны массивные, почти отвесно поставленные.
10. ЛАПЫ
0p&r%\5`,y&B3Q$eАлабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛Округлые, с короткими упругими пальцами, сжатые, сводистые.
(|&u!q4u'})c阿拉拜中国俱乐部11. ДВИЖЕНИЯ
+f9a9n9U8^#Q咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiНаиболее характерна укороченная рысь бросками, неторопливая, пружинистая, с сильным толчком задних конечностей и свободным вымахом передних, при ускорении переходящая в галоп. На рыси линия верха ровная и прочная.
3m"r;|.A6d(f0n阿拉拜中国俱乐部12. ОКРАС
Разнообразный: белый, черный, серый, палевый, рыжий, бурый, тигровый, пегий, пятнистый, но при любом окрасе должны быть хорошо выражены все характерные породные признаки.
1F)k"k6g8h9]7~;k O.~咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabai13. ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней поверхности ног - короткая, плотно прилегающая. По длине различают:
а) с удлиненным (7-8 см) остевым и покровным волосом на ушах, шее и задней поверхности передних и задних ног, на хвосте;
б) с коротким (3-5 см) и гладким прилегающим волосом.
4@0C;~7A5@5J#{0z-Y#^养狗人上养狗网|咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiНЕДОСТАТКИ
Высота в холке для кобелей ниже 70 см, для сук - ниже 62 см. сырость сложения, излишняя вялость, робость, чрезмерная возбудимость. Глаза светлее фона окраса, косо посаженные глаза.
Зубы, стертые несоответственно возрасту. Резцы, расположенные не в одну линию. Незначительный желтый налет на зубах. Удлиненная, с недостаточной мускулатурой шея. Грудь уплощенная, мелковатая. Излишне подтянутый живот. Низкая, недостаточно выступающая над линией спины холка.
.V+`)f/P/H9y)r9V阿拉拜中国俱乐部Облегченная голова. Недостаточной длины по отношению к корпусу лоб, выпуклый лоб, резкий переход ото лба к морде, удлиненная морда, незаметные скулы, высокопосаженные, некупированные уши. Заметный при визуальном осмотре затылочный бугор. Мягкая спина, удлиненная, прямая поясница. Незначительно скошенный круп, некупированный хвост. Небольшая косолапость или небольшой размет, мягковатые пясти. Незначительные отклонения от параллельности в поставе ног, небольшая сближенность скакательных суставов, распущенная, удлиненная, плоская лапа. Чепрачный или подпалый окрасы.
;H.F,X6j a1W"U,M8}3b咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiПОРОКИ www.alabaichina.net5a!B1k9L1i*m:w"}
Легкость сложения, беднокостность. Высота в холке: для кобелей ниже 68 см, для сук - ниже 60 см.
Трусость.
Мелкие, редкие зубы.
*A+m$y;s"~+AПлоская, узкая, мелкая, недоразвитая грудь.
Очень короткая шерсть без подшерстка, мягкая, волнистая или курчавая шерсть.
Узкая, легкая голова. Вздернутая, заостренная морда. Резко выступающий затылочный бугор.
4p.R%V2H/x"A3b8z-q H*E咬狼犬|中亚|阿拉拜|alabaiВысоко поставленная шея.
'b2j#L"x:R1R/DДлинная, узкая, провисшая поясница.
Узкий, резко скошенный круп.
3U$}+O8P4J:g7wАлабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛Сильно выраженная высокозадость.
.f2F/r$G)r%H4dАлабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛Острые плечи, деформация костей конечностей. Наклонные пясти. Резко выраженные отклонения от параллельности в поставе конечностей. www.alabaichina.net#Y!s8c1O1T$[
Саблистость.
Тонкая кожа, недоразвитая подкожная клетчатка.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
4p%x(J*d!P%e/o(tАлабай / Alabai Club 阿拉拜咬狼犬论坛Крипторхизм. Кобели в сучьем типе. Для кобелей - узкая, легкая голова, острая морда. Отсутствие более двух зубов (если нельзя определить травматическое происхождение этого).

САО - Стандарт Туркмения
Порода: ТУРКМЕНСКИЙ (СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ) ВОЛКОДАВ
.

        Туркменский (среднеазиатский) волкодав – древняя породачабанских собак, полученная народной селекцией преимущественно дляохраны стад от хищников, дошедшая до нас в своем первозданном виде сочень небольшими изменениями, происходит от дугообразных собак Тибета,видоизмененных под влиянием социальных условий жизни народов и климата.Природные тайны формирования породы охватывают часть азиатскойтерритории: Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, РеспубликаКиргизии, Казахстан (преимущественно южная часть), Иран, Афганистан. Поразному порода называется местным населением: чабанская собака (чопанити), волкодав, т. е. по своему применению. Безграничные, почтибезводные пески, занимающие практически всю территорию между Каспийскимморем и рекой Аму-Дарьей, скудная пища, зной, постоянная борьба схищниками, образ жизни людей, сформировали внешний облик и характерсобаки, сделали её сильной, выносливой, неприхотливой к условиямсодержания, экономно расходующий свои силы, бесстрашной, с силойразвитым врождённым инстинктом охраны своей территории, уверенной всебе и независимой.

    На протяжении веков собаки этой породы находились в условияхжесточайшего естественного отбора, выживали только наиболееприспособленные особа. Из поколений в поколение жизнь отбирала сильныхкобелей, которые могли совладать с матерыми хищниками, а в периодслучек победить соперника.

    При искусственном отборе чабаны придерживались того женаправления, оставляя для разведения наиболее сильных и смелых собак.Подбор производителей в породе происходил в основное по рабочимкачествам, но он был связан с экстерьером, так как побеждать моглипреимущественно особи, имеющие наиболее подходящее для такой борьбыанатомическое строение. Отбирались обычно крупные кобели, атлетическиесложенные, известные как истребители хощников, смелые сторожа илипобедители в собачьих боях, проводимым народом на празднествах, этодревняя национальная традиция.

    Природа наделила волкодавов огромной силой, «непробиваемой»шкурой, мощными челюстями, хорошей дыхательной системой, а постоянныесхватки с хищниками отточили его боевое искусство до совершенства. Да ииначе быть не могло, так как любая ошибка или слабость заканчиваласьсмертью собаки от зубов хищника.

    Туркменский (среднеазиатский) волкодав независимый помощникчабана в охране стад, широко используется для охраны имуществанаселения, объектов в разных климатических условиях.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

        Туркменский (среднеазиатский) волкодав выше среднего роста,нижний предел высоты в холке кобеля 68см., для сук – 60 см. Сильная,гармонично и пропорционально сложенная во всех статях собака, скомпактным туловищем.

Тип конституции грубый. Костяк массивный, с хорошо развитоймускулатурой. Кожа толстая с развитой подкожной клетчаткой, эластичная,подвижная относительно мускулатуры, на шее образует характерный для нихподвес. Обладает хорошим зрением и слухом.

Половой деморфизм ярко выражен: кобели крупнее, имеют более мужественный облик, массивнее сук.

Окрас разнообразный. Шерстный покров плотный, хорошо развит подшерсток.

В движении типичен аллюр, «ускоренна рысь».

Тип нервной системы – сильный, уравновешенный – подвижный. Характерная реакция поведения – активно – оборонительная.

Породе свойственно смелость, недоверчивость, развитый инстинктохраны, агрессивность к хищникам и себе подобным. Обладает высокойработоспособностью, выносливостью, способностью к длительным переходам,высокими бойцовыми качествами и бесстрашием. Выработанные в течениевеков при охране отар овец, эти качества позволяют широко использоватьсреднеазиатского (туркменского) волкодава для караульной службы.

Характерная особенность – терпеливость к боли.

Голова.

        Массивная, широкая в черепной части, пропорциональная общемутелосложению, соответствующая полу, развитыми скуловыми дугами. Лобплоский, переход к морде едва заметен.

Голова при взгляде в верх имеет форму трапеции. Надбровные дугимогут быть выражены, из-за чего иногда создаётся впечатление болеерезкого перехода ото лба к морде.

Морда короткая ( приблизительно 1/3 длинны головы), широкая вмежглазной части и почти не суживается по направлению к мочке носа. Приосмотре спереди с сверху кажется прямоугольной, а в профиль имеет формутупого клина с толстой верхней губой, заходящей за нижнюю.

Углы могут быть выражены. Линия морды параллельно линии лба. Мочканоса крупная, черная. У собак светлых окрасов допускаются коричневыемочки носа, обводка глаз и губ.

Зубная система.

        Зубы крупные, белые, широкие в основании, плотно прилегающиедруг к другу в плотном комплекте. Резцы расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный. Допускается прямой прикус и перекус.

Уши.

        Небольшие, треугольной формы, висячие на хряще, низкопосаженные. Основание раковины небольшое. Купируются.

Глаза.

        Небольшие, кругловатые, широко расставленные, прямопосаженные, умеренно грубо сидящие. Различных оттенков соответственнотону шерсти или темнее. Веки толстые. Выражение глаз уверенное,суровое, взгляд угрюмый и тяжелый.

Шея.

        Короткая, мускулистая, почти круглая в сечении, поставлена низко с характерным подвесом.

Корпус.

        Мощная. Длина корпуса может быть больше высоты в холке.Грудь широкая, глубокая, ребро округлой формы, расширяются залопатками.

Грудной отдел позвоночника преобладает над поясничным. Грудная костьдлинная, расположена на уровне локтей или ниже. Холка хорошо выражена,особенно у кобелей. Спина крепкая, широкая, с переслежиной. Поясницакороткая широкая, хорошо заполненная, выпуклая. Ложное ребро длиннее,из-за чего создаётся впечатление прибрюшистости. Круп широкий,мускулистый, прямопоставленный. Живот умеренно подтянут.

Хвост.

        Высокопосаженный, широкий в основании, длинный, опущенныйвниз, серповидной формы или свернутый в нижней трети кольцом.Купируются в первые дни после рождения.

Передние конечности.

Прямые, параллельно поставленные. Длина передней конечности до локтясоставляет половину или чуть больше половины высоты в холке. Лопаткиширокие, длинные, отвесно поставленные, идут от плечелопаточногосочленеия практически вертикально к земле. Угол с плечелопаточногосочленения несколько спрямленный. Предплечье крепкие мускулистые, приосмотре спереди толстые, слегка суживаются по направлению к пясти.Пясти крепкие, почти отвесно поставленные.

Задние конечности.

        Соразмерны с передними. Широко и параллельно поставленные.Бедра широкие, мускулистые. Угол коленного сустава выраженнезначительно и находится на одном уровне с локтевым заметными тупымиуглами, пяточная кость хорошо развитая.

Плюсны массивные, почти отвесно поставленные.

Лапы.

        Округлые, с короткими упругими пальцами, сжатые, сводистые.

Движения.

        Наиболее характерна укороченная рысь бросками, неторопливая,пружинистая, с сильным толчком задних конечностей и свободным вымахомпередних, при ускорений переходящая в галоп. На рыси линия верха ровнаи прочная.

Окрас.

        Разнообразный: белый, черный, серый палевый, пыжий, бурый,тигровый, пегий, но при любом окрасе должны быть хорошо выражены всехарактерные породные признаки.

Шерстяной покров.

        Шерсть грубая, пряма, с хорошо развитым подшерстком. Наголове и передней поверхности ног – короткая, плотно прилегающая.

а) с удлиненным 7-8 остевым и покровным волосом на ушах, шее и задней поверхности передних и задних ног, на хвосте;

б) с коротким 3-5 см и гладко прилегающими волосом.

Недостатки.

Высота в холке для кобелей ниже 70 см., для сук – 62см. Сыростьсложения, излишняя вялость, робость, чрезмерная возбудимость. Глазасветлее фона окраса. Косо посаженные глаза, наличие бельма.

Зубы стертые несоответственно возрасту. Резцы расположенные не водну линию. Незначительный желтый налет на зубах. Удлиненная, снедостаточной мускулатурой шея. Грудь уплощенная, мелковатая. Излишнеподтянутый живот. Низкая, недостаточно выступающая над линией спиныхолка.

Облегченная голова. Недостаточной длинны по отношению к корпусувыпуклый лоб, резкий переход ото лба к морде, удлиненная морда,незаметные скулы, высокопосаженные некупированные уши. Заметный привизуальном осмотре затылочный бугор. Мягкая спина, удлиненная прямаяпоясница. Незначительно скошенный круп, некупированный хвост. Небольшаякосолапость или размет, мягковатые пясти. Незначительно отклонения отпараллельности в поставе ног, небольшая сближенность скакательныхсуставов, распущенная, удлинённая, плоская лапа, сильно распущенныелапы. Чепрачный или подпалый окрас.

Пороки.

Легкость сложения, беднокосность. Высота в холке: для кобелей ниже68 см., для сук – ниже 60 мс. Трусость. Мелкие, редкие зубы. Плоская,узкая, мелкая, недоразвитая грудь. Очень короткая шерсть безподшерстка, мягкая, волнистая или курчатая шерсть. Узкая , легкаяголова. Вздернутая, заостренная морда. Резко выступающий затылочныйбугор. Высокопоставленная шея. Длинная, узкая провисшая поясница.Узкий, резко провисшая поясница. Сильно выраженная высокозадость.Острые плечи, деформация костей конечностей. Наклонные пясти. Резковыраженные отклонения от параллельности в поставке конечностей.Саблистость. Тонкая кожа, неразвитая подкожная клетчатка.

Дисквалифицирующие пороки

Крипторхизм. Кобели в сучьем типе. Для кобелей – узкая, легкаяголова, острая морда. Отсутствие более двух зубов( если нельзяопределить травматическое происхождение этого).САО - Стандарт 1931г
 
Стандарт в редакции 1931 года

    Отличительные признаки породы туркменская овчарка.

Общий вид.

Туркменская овчарка в массе по своему внешнему виду и строениюпредставляет собой собаку выше среднего роста, крепкого сложения(встречаются и сырые по сложению). Ее массивная фигура несколькоудлиненной формы, с небольшой высокозадостью (крестец выше холки), атакже мускулистость свидетельствуют о силе и выносливости. Высота вплече кобеля 67-75 см, встречается и до 80 см, суки - 60-70 см.Злобность, настороженность, остро развитый слух и непроницаемостьшерсти позволяют с успехом использовать ее не только для охраны стада иимущества населения, но и для караульно-сторожевой службы в районах сразными климатическими условиями.Примечания:

1. В массе туркменская овчарка встречается двух типов:

а) массивная с рыхлой конституцией наподобие сенбернаров; б) сухой конституции.

2. У собак массивного сложения частая брылнстость (складки кожи ушеи и груди) и тяжелый бег; у собак легкого сложения легкий бег.

Голова.

Большая, с сильно развитой и широкой лобной частью, длинной формы,несколько суживающаяся у надбровных дуг и переходящая к щипцу (носу)без выраженного перегиба. Щипец хорошо развитый, несколько удлиненной иширокой формы. Челюсти плотно прилегающие. Зубы белые, крепкие. Носпропорционален щипцу, черного цвета.

Глаза небольшие, круглой формы, сидят глубоко, черного, карего и зелено-серого цвета, по выражению - злобные.

Уши высоко посаженные, висячие, треугольной формы. У большого числа собак уши обрезаны.

Шея короткая, мощная, нередко с подгрудком.
Туловище.

Спина развитая, короткая, с несколько изогнутой линией понаправлению к почечной части. Почечная часть широкая, но рыхлая, снебольшой вогнутостью. Тазовая часть развитая и приподнятая.

Грудь широкая и мускулистая. Ребра хорошо развитые, встречаются бочкообразной формы, доходящие до локотков.

Брюшная область недостаточно подтянута по направлению к паху. Собаки сухой конституции обычно поджары.

Хвост средней величины, загнутый, серпообразный, кольцеобразнойформы, часто носится дугой вправо и влево, загнутым на спину, режевниз. Нередко хвосты купируются.Передние конечности.

Крепкие, параллельно друг другу поставленные, лопаточно-плечевое сочленение косое, с хорошо развитыми предплечьями и пястью.Задние конечности.

Бедро хорошо развитое, незначительно косо поставленное по отношениюк голени. Голень сухая, хорошо развитая, чуть косо поставленная, свыраженным скакательным суставом тупой формы. Плюсна мощная и снаклоном к лапам.

Лапы большие, чаще всего растопыренные у собак песчаных областей и вкомке - у собак горных районов, с черными большими когтями.Окрас.

Темно - серый, крапчатый, желто - песочный, чисто - черный, белый, рыжий с пятнами и отметинами.Шерсть.

Средней длины, густая с плотным подшерстком. Встречаются собаки с лохматой и волнистой шерстью.Недостатки

Борзообразное строение головы; всякие отклонения, влияющие на работу собаки.САО - Стандарт 1982г
Стандарт в редакции 1982 года.


Среднеазиатские овчарки - собаки выше среднего и крупного роста,грубого тина сложения, сильные, смелые, недоверчивые к посторонним,неприхотливые, легко приспосабливающиеся к различным климатическимусловиям. Все это позволяет широко использовать среднеазиатских овчарокв различных районах страны.

Основные районы распространения среднеазиатских овчарок - республики Средней Азии и соприкасающиеся с ними области.

Тип конституции.

Грубый, с массивным костяком и мощной мускулатурой. Нередковстречаются собаки этой породы с тенденцией к рыхлости. Кожа толстая, схорошо развитой подкожной клетчаткой, достаточно эластичная, частообразует складки в области шеи.

Недостатки. Сырость сложения.

Пороки. Легкость сложения, беднокостность, слабость мускулатуры.

Индекс формата.

Для кобелей 100-105; для сук 102-108.

Недостатки. Незначительное отклонение от указанного формата.

Пороки. Сильные отклонения от стандартного формата.

Высота в холке.

Для кобелей не ниже 65 см; для сук не ниже 60 см.

Недостатки. Высота в холке для кобелей от 64 до 60 см; для сук - от 60 до 58 см.

Пороки. Высота в холке для кобелей ниже 60 см; для сук - ниже 58 см.

Особенности поведения.

Тип высшей нервной деятельности уравновешенный, спокойный. Преобладающая реакция оборонительная в активной форме.

Недостатки. Излишняя вялость, робость.

Пороки. Резкая возбудимость, трусость.

Половой тип.

Выражен хорошо. Кобели мощнее, крупнее и массивнее сук. Половой диморфизм ярко выражен.

Пороки. Кобели в сучьем типе. Крипторхизм односторонний и двухсторонний.

Шерстный покров.

Шерсть грубая, прямая, с хорошо развитым подшерстком, на голове ипередней поверхности ног короткая, плотно прилегающая. В зависимости отдлины шерсти различают собак:

с удлиненным (7-8 см) остевым и покровным волосом на ушах, шее, задней поверхности ног и на хвосте;

с коротким (3-5 см) и гладко прилегающим волосом.

ороки. Очень короткая шерсть без подшерстка, мягкая, волнистая или курчавая.

Окрас.

Белый, черный, серый, палевый, рыжий, бурый, тигровый, пегий и пятнистый.

Голова.

Массивная, широкая в черепной части, с сильно развитыми скулами. Лобплоский, переход к морде едва заметный. Морда несколько короче длинылба, широкая в межглазной части, почти не суживающаяся по направлению кмочке носа. При осмотре спереди и сверху она кажется прямоугольной, а впрофиль имеет тупую форму с толстой свисающей по краям верхней губой.Мочка носа крупная, черпая. У собак светлого окраса допускаетсякоричневая мочка.

Недостатки. Облегченная голова, резко выступающие скулы,выпуклый лоб. резкий переход от лба к морде, выступающие надбровныедуги, укороченная или удлиненная морда. Морщинистая кожа на голове.

Пороки. Узкая, легкая голова, вздернутая заостренная

орда.

Уши.

Небольшие, висячие, низко поставленные, треугольной формы (коротко купируются в щенячьем возрасте).

Недостатки. Высоко поставленные, некупированные уши.

Глаза.

Темные, широко расставленные, кругловатые, прямо посаженные.

Недостатки. Светлые или косо посаженные глаза. Отвисшие веки. Наличие бельма.

Зубы.

Белые, крупные, плотно прилегающие друг к другу. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.

Недостатки. Зубы стертые несоответственно возрасту. Небольшойжелтый налет или несколько разрушенная эмаль (до '/з поверхностизубов). Наличие сломанных зубов, не мешающих определению прикуса, атакже лишних резцов или премоляров.

Пороки. Мелкие, редкие, желтые, с сильно разрушенной эмалью(более 1/3 поверхности) зубы. Резцы расположены у основания не в однулинию (один или более резцов но основанию сдвинуты вперед или назадотносительно общей линии на толщину зуба и более). Отсутствиекаких-либо зубов. Все отклонения от ножницеобразного прикуса.

Шея.

Короткая, мускулистая, поставлена низко, примерно под углом 30-40° по отношению к линии спины.

Недостатки. Удлиненная, с недостаточной мускулатурой шея. Резко выраженный подвес.

Грудь.

Широкая, глубокая, с округлыми ребрами. Нижняя линия груди находится на одной линии с локтями или ниже их.

Недостатки. Грудь уплощенная, мелковатая. Резко выраженный подгрудок.

Пороки. Плоская, узкая, мелкая, недоразвитая грудь.

Живот.

Умеренно подтянутый.

Недостатки. Излишне подтянутый (поджарый) или опущенный (прибрюшистый) живот.

Холка.

Высокая, хорошо выраженная, особенно у кобелей. Высота в холке на 1-2 см выше высоты в крестце.

Недостатки. Низкая, недостаточно выступающая над линией спины холка.

Спина.

Крепкая, прямая, широкая.

Недостатки. Мягкая или выпуклая спина.

Пороки. Провисшая или горбатая спина.

Поясница.

Короткая, широкая, несколько выпуклая.

Недостатки. Удлиненная, прямая или излишне выпуклая поясница.

Пороки. Длинная, узкая или провисшая поясница.

Круп.

Широкий, мускулистый, почти горизонтальный.

Недостатки. Несколько скошенный круп.

Пороки. Узкий, короткий, резко скошенный круп. Высокозадость.

Хвост.

Высоко посаженный, серповидной формы, опущенный, доходит до скакательного сустава. Коротко купируется.

Недостатки. Некупированпый хвост.

Передние конечности.

При осмотре спереди прямые и параллельные друг другу. Длина переднихног до локтей немного больше половины высоты собаки в холке. Уголплечелопаточного сочленения около 100°. Предплечья прямые, массивные,длинные-Пясти короткие, широкие, крепкие, отвесные.

Недостатки. Незначительные отклонения в углах плечевых

суставов. Небольшая косолапость или небольшой размет, мягковатые пясти.

Пороки. Прямые и острые плечи, деформация костей конечностей. Мягкие пясти. Резко выраженные косолапость или размет.

Задние конечности.

Параллельно поставленные, несколько выпрямленные в коленных искакательных суставах. Голени короткие. Плюсны массивные, отвеснопоставленные.

Недостатки. Незначительные отклонения от параллельности в поставе ног, небольшая сближенность скакательных суставов. Небольшая прямозадость.

Пороки. Резко выраженные отклонения от параллельности в поставе. Саблистый постав. Резкая прямозадость.

Лапы (передние и задние).

Крупные, овальные, сводистые в комке.

Недостатки. Распущенные, удлиненные, плоские лапы.

Пороки. Сильно распущенные, плоские лапы.

Движения.

Наиболее свойственны этой породе собак укороченная тяжелая рысь игалоп. При движении рысью ноги должны двигаться прямолинейно, передниеноги приближаются к средней линии.

Недостатки. Незначительные отклонения от нормальных движений.

ороки. Связанные движения.

Дисквалифицирующие пороки

К этой группе пороков относят все отклонения от ножницеобразногоприкуса; отсутствие хотя бы одного из резцов, клыков, третьих иличетвертых премоляров, первых или вторых моляров;

отсутствие более двух вторых премоляров и более четырех зубов влюбом сочетании. Крипторхизм односторонний и полный. Недоразвитыйсеменник.

В приведенном тексте стандарта пункты, касающиеся характеристикизубной системы (зубы, недостатки, пороки, дисквалифицирующие пороки)изменены в соответствии с решением президиума Федерации служебногособаководства СССР от 25.02.82 г. Все отклонения от ножницеобразногоприкуса квалифицируются как дисквалифицирующий порок и требуютприсуждения оценки "удовлетворительно".САО - Стандарт FCI

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ FCI N 335

Общее впечатление.

Среднеазиатская овчарка (Алабай) - сильная, мощная , атлетическисложенная, соразмерная во всех статях. Выше среднего и крупного роста,высота в холке у кобелей не ниже 65 см, у сук, не ниже 60 см, несколькорастянутого формата, с массивным костяком и хорошо разви-той плотноймускулатурой. Кожа толстая, с хорошо развитой подкожной клетчаткой,доста-точно эластичная, надежно защищающая собаку, на шее образуетхарактерный для породы подвес. Эластичные связки суставов позволяютсобаке при всей мощи ее сложения сохранять характерную породе природнуюгибкость и пластичность. Половой диморфизм хорошо вы-ражен, кобеликрупнее, массивнее сук, имеют более мужественный облик.

Характер и поведение.

Поведение уверенное, независимое. Собака бесстрашная, обладаетвысокой работоспособно-стью, выносливостью, твердостью характера,терпимостью к боли. Экономно расходует си-лы, в спокойной обстановкеможет быстро расслабляться.

ГОЛОВА

Пропорциональная общему сложению, соответствующая полу, длинная, массивная, хорошо обмускуленная.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ

Длинная, широкая, плоская, переход к морде едва заметный. Скулыхорошо развитые, но резко не выступающие. Надбровные дуги могут бытьслегка выраженными, из-за чего созда-ется впечатление более резкогоперехода ото лба к морде при осмотре головы сбоку.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

Морда короче длины черепной части, хорошо заполненная под глазами,глубокая, широкая в межглазничной части и почти не суживается к мочкеноса. Челюсти массивные, нижняя че-люсть глубокая и широкая.

Губы толстые, верхняя закрывает нижнюю челюсть с характерной складкой в углу рта.

Мочка носа черная, не выступающая за контуры морды. Допускаетсяменее интенсивная пигментация мочки носа у светлоокрашенных собак.

УШИ

Низко посаженные, небольшие, треугольной формы, висячие. Основаниеуха маленькое. Коротко купируются в первые дни после рождения.Допускаются некупированные уши.

ГЛАЗА

Широко расставленные, прямо и умеренно глубоко посаженные. Цвет отсветло-ореховых до темных. Глазные щели узкие, небольшие. Веки толстые,плотно прилегающие, допускается видимое третье веко. Взгляд уверенный,"из-под лобья".

ЗУБЫ

Белые, крепкие в комплекте. Клыки крупные, сильные и широко друг от друга расставленные. Прикус ножницеобразный.

ШЕЯ

Средней длины, хорошо обмускуленная, низко поставленная, с характерным для породы подвесом.

КОРПУС

Массивный.

Холка мускулистая, хорошо выраженная, особенно у кобелей.

Спина широкая, крепкая, возможна переслежина, присущая породе.

Поясница короткая, хорошо заполненная, слегка выпуклая.

Круп средней длины, широкий, с хорошо развитой мускулатурой, полинии верха незначи-тельно наклонный. Моклаки широко расставлены.САО - Стандарт РКФ

По представлению НКП "Среднеазиатская овчарка" комиссия постандартам РКФ утвердила новую редакцию стандарта породы, которыйнаправлен в комиссию по стандартам F.C.I.Страна происхождения: СССР (регионы Средней Азии), под патронажем России. Дата публикации данного стандарта 23-05.ОЗг.

Применение - охранная, караульная собака.

FCI N 335

FCI - Классификация:

Группа 2. Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные и швейцарскиескотогонные собаки, Секция 2.2. Молоссы / горные собакиБез рабо¬чихиспытаний.

Краткий исторический обзор. Среднеазиатская овчарка - одна издревнейших пород собак -типичный молоссоид. Она формировалась какпорода народной селекции в течение более чем четырех тысяч лет наогромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря доКитая и от Южного Урала до Афганистана. В этой породе течет кровьдревнейших собак Тибета, пастушеских собак различных кочевых племен ибоевых псов Месопотамии, она состоит в тесном родстве с монгольскойовчаркой и тибетским мастифом. За время своего существо¬ваниясреднеазиатские овчарки использовались, главным образом, для охраныскота, караванов и жилища хозяина, подвергаясь жесткому естественномуотбору. Тяжелые условия существования и постоянная борьба с хищникамисформи¬ровали внешний облик и закалили характер этой собаки, сделали еесильной, бесстрашной, научили экономно расходовать силы. В местахисконного обитания среднеазиатские овчарки используются преимущественнокак караульные собаки, а также для охраны стад от хищников. Заводскаяработа с породой была начата в СССР в 30-е годы XX столетия

Общее впечатление. Среднеазиатская овчарка (молосс азиатскогопроисхождения) - собака гармоничного сложения, крупного роста, умереннорастянутого формата.

Тип сложения - грубый с хорошо развитой, объемной, но нерель¬ефной мускулатурой. Кожа толстая, достаточно эластичная, оченьподвижная относительно мускулатуры, что способствует меньшей уязвимостисобаки при схватке с хищником. Половой тип выражен, кобели массивнее имужественнее сук. Окончательное формирование наступает к 3 годам.

Важные соотношения величин: высота в холке у кобелей неменее 70 см, у сук не менее 65 см. Длина корпуса превышает высоту вхолке на 3-10%, при этом кобели компактнее сук. Длина пе­редней ноги долоктя составляет 50-52% от высо­ты собаки в холке. Желателен болеекрупный рост при пропорциональном сложении.

Поведение.

Уверенное, уравновешенно-спокой­ное, гордое и независимое.Характерно недовер­чивое, иногда недружелюбное отношение кпо­сторонним. Собака очень смелая, обладает высо­койработоспособностью, выносливостью, врожденным инстинктом охраны своейтерритории и хозяина. Характерно бесстрашие в борь­бе с крупнымихищниками.

Голова.

Массивная, пропорциональная общему сложению, глубокая в черепнойчасти, по форме при взгляде сверху и сбоку приближается кпря­моугольнику.

Область черепа. Лоб плоский, черепная часть плоская, длинная,при взгляде сверху имеет форму прямоугольника. Затылочный бугор хо­рошоразвит, но мало заметен из-за сильно раз­витой, объемной мускулатуры.Надбровные ду­ги развитые.

Переход. Переход ото лба к морде плавный, уме­ренновыраженный, но из-за развитых надбров­ных дуг создается впечатлениеболее резкого пе­рехода.

Морда. Морда недлинная (меньше половины, но более 1/3 длиныголовы), тупая, массивная и объемная, хорошо заполненная под глазами,почти не суживающаяся к мочке носа, при осмо­тре сверху, спереди и впрофиль почти прямоугольная. Спинка носа широкая, прямая, встречаетсянезначительная горбоносость. Нижняя челюсть с массивным, хорошовыраженным подбородком. Мочка носа крупная, черная, не выступающая изобщего профиля морды. При белом или палевом окрасе допускаетсяосветлен­ная мочка носа.

Губы.

Губы толстые, верхняя губа при сомкнутых челюстях закрывает нижнюю челюсть

Челюсти, зубы и прикус.

Челюсти широкие. Зубы белые, крупные, плотно прилегающие друг кдругу, в полном комплекте (42 зуба). Допускается сдвоенный первыйпремоляр. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикусножницеобразный, прямой, или перекус без отхода (при очень широкойнижней челюсти). Клыки крупные, широко расставленные. Наличие сломанныхили выбитых резцов и клыков, не мешающих определению прикуса, на оценкусобаки не влияет.

Скулы.

Скуловые дуги длинные, скулы с хоро­шей мускулатурой, но не нарушающие прямоугольную форму головы.

Глаза.

Небольшие, широко расставленные, пря­мо посаженные, умеренноглубокосидящие, ок­руглой формы. Разрез век овальный. Цвет глазкоричневый различных оттенков - от темно-ко­ричневого до орехового.Веки толстые, умерен­но сухие, характерно наличие видимого третье­говека. Желательна полная обводка век. Взгляд уверенный, суровый, полныйдостоинства.

Уши.

Среднего размера, треугольной формы, ви­сячие, низко поставленные -нижний край осно­вания уха на уровне или чуть ниже линии глаз. В первыедни жизни щенка коротко купируются. Допускаются некупированные уши, чтоне влия­ет на оценку собаки.

Шея.

Средней длины, массивная, округлая в се­чении, мускулистая низкого выхода. Характерен подвес.

Корпус.

Цельный, хорошо сбалансированный.

Линия верха.

Линия спины и поясницы плавно повышается от холки к крупу образуя прочную линию верха.Холка.

Холка очень хорошо выражена, недлинная, мускулистая, высокая.

Спина.

Спина прямая, широкая, довольно длин­ная, с хорошо развитой мускулатурой, характер­на переслежина.

Поясница.

Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая.

Круп.

Круп средней длины, широкий, мускулис­тый с незначительным наклономк основанию хвоста. Расстояние между маклоками не меньше, чемрасстояние между лопатками. Высота в холке на 1-2 см превышает высоту вкрестце, однако незначительная высокозадость допустима. Грудь.

Грудь длинная, широкая, с выпуклыми ок­руглой формы ребрами, плавнорасширяющаяся за лопатками в сторону ложных ребер, стремя­щаяся в этойчасти к цилиндрической форме. Ложные ребра длинные. Передняя частьгруди незначительно выступает за линию плечелопаточных сочленений.Характерен подгрудок.

Линия низа и живот.

Нижняя часть груди опу­щена до уровня локтей или чуть ниже. Животне­значительно подтянут. Хвост. Толстый в основании, достаточно высокопосажен. В естественном состоянии серповид­ной формы или свернутый вкольцо в последней трети. Обычно купируется в первые дни послерождения. Встречается врожденная куцехвостость. Допускаетсянекупированный хвост, что не влияет на оценку собаки.

Передние конечности.

При осмотре спереди прямые параллельные. Лопатки длинные, плот­ноприлегающие к грудной клетке, оттянуты на­зад, расстояние междувершинами лопаток зна­чительное.

Плечи.

Плечевые кости длинные, поставлены с небольшим наклоном, мускулатурахорошо развита. Углы плечелопаточных сочленений около 100 градусов.

Локти.

Локти направлены строго назад.

Предплечья.

Предплечья прямые, массивные, длинные, в поперечном сеченииокруглые. Длина передней ноги до локтей составляет 50-52% от высотысобаки в холке.

Запястье.

Запястные суставы очень широкие, толстые.

Пясти.

Пясти массивные умеренной длины, по­ставлены почти отвесно.

Лапы.

Массивные, округлой формы, сводистые в комке. Подушечки толстые, мясистые, с жесткой, толстой кожей.Задние конечности.

При осмотре сзади широко и параллельно поставленные.

Бедра.

Бедра широкие, с сильной мускулатурой. Бедренные кости поставлены с незначительным наклоном.

Коленный сустав (колено).

Колени в статике малозаметные. Коленные суставы умеренно вы­ражены.

Голени.

Голени недлинные с хорошей мускула­турой.

Скакательный сустав.

Скакательные суставы массивные, умеренно выражены, с хорошей фиксацией. Пяточные кости хорошо развитые, длинные.

Плюсна.

Плюсны массивные, умеренной длины,поставлены отвесно. Встречаются прибылые пальцы, что не влияет на оценку собаки.

Лапы.

Массивные, округлой формы, сводистые, в комке. Подушечки толстые, мясистые, с жест­кой, толстой кожей.

Движения.

Хорошо сбалансированные, мягкие (кошачьи). Рысь со свободнымвымахом перед­них и сильным толчком задних конечностей. Линия верха приэтом должна оставаться проч­ной. Суставы свободно разгибаются. Во времядвижения углы задних конечностей выражены отчетливее, чем в стойке.

Кожиный и покров.

Кожа толстая, достаточно эла­стичная, очень подвижная относительно муску­латуры. Характерен подвес на шее и подгрудок.

Шерстный покров.

Шерсть густая, прямая гру­бая с хорошо развитым подшерстком. Наголове и передней стороне конечностей шерсть корот­кая, плотноприлегающая. В зависимости от дли­ны остевого и покровного волосаразличают со­бак с короткой (3-5см), плотно прилегающей по всему телушерстью, и с более длинной (7-1Осм), промежуточного типа шерстью,образующей гриву на шее, очесы за ушами, на задних сторо­нахконечностей и хвосте.

Окрас.

Любой, кроме голубого и коричневого в любых сочетаниях.

Семенники.

У кобелей должно быть два полно­ценных, хорошо развитых, семенника, которые полностью находятся в мошонке.

Недостатки.

Незначительные отклонения от требований стандарта не нарушающие общего впечатления и не влияющие на рабочие качества собаки.

Пороки (серьезные недостатки - оценка не выше "хорошо").

Значительные отклонения в типе сложения и анатомии, снижающиепользовательные качест­ва собаки (облегченность или рыхлость сложе­ния,высоконогость, беднокостность, сильная высокозадость, узкий, короткий,резко скошен­ный круп, саблистость); легкая, узкая голова, длиннаяморда; округлый череп, резкий переход от лба к морде, вздернутая морда,ярко выраженная скуластость, высоко по­ставленные уши; неполнозубость(отсутствие не более двух мо­ляров или премоляров в любом сочетании);

- очень светлые или голубые глаза; выпуклые, крупные, близкопосаженные глаза; рост ниже стандарта более, чем на 2 см; хвост,лежащий на спине, или свернутый в тугое кольцо.

Дисквалифицирующие пороки.

- трусость, холеричность, неуправляемая злоб­ность; крипторхизм односторонний и полный;

- недокус; перекус с отходом; неполнозубость (отсутствие более двух зубов в любом сочетании);

- разноглазие; коричневый (при коричневой мочке носа, кра­ев век игуб) или голубой (при серой мочке носа, краев век и губ) окрасы в любыхсочетаниях; курчавая мягкая шерсть; слабая фиксация суставов,несбалансированные движения; кобели в сучьем типе.

ХРОНОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД СТАНДАРТОМ
за период с 1931 по 2003 гг.Официальные публикации стандарта породы:1931 год

«Стандарт и особенности служебных собак». Государственное военноеиздательство. Автор Вайсман. Туркменская овчарка. Отличительныепризнаки породы.1970 год

«Стандарты собак служебных пород». Издательство ДОСААФ, Москва. Стандарт среднеазиатской овчарки.1972 год

«Стандарты собак служебных пород». Издательство ДОСААФ, Москва (Издание второе, исправленное). Стандарт среднеазиатской овчарки.1976 год

«Стандарты пород служебных собак». Издательство ДОСААФ СССР, Москва (Издание третье, исправленное). Среднеазиатская овчарка.25.02.1982 г.

Решением Президиума Всесоюзной федерации служебного собаководстваприняты более высокие, по сравнению со стандартами 1976 года,требования к зубной системе служебных собак. В том числе, «отсутствиекаких-либо зубов» расценивается как порок. (Клуб служебногособаководства 1983. М., 1983 г., стр.13)